van Soldt 1990 

W. Van Soldt 1990: Altbabylonische Briefe XII (= AbB 12).