Böhl 1934 

F. M. T. de Liagre Böhl 1934: Mededeelingen uit de Leidsche verzameling van spijkerschrift-inscripties II. Oorkonden uit de periode van 2000–1200 v. Chr., 1–6 (= 23–28).