Guichard 2018

M. Guichard 2018: Incantations à Mari, CIPOA 3, 23–40.