Stolarczyk 1986 

M. Stolarczyk 1986: Akadyjski liryk milosny, Przeglad Orientalistyczny 1–2, 69–73.