van Soldt 1994 

W. Van Soldt 1994: Altbabylonische Briefe XIII (= AbB 13).